Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Ας τολμήσουμε .... να ζωγραφίσουμε!

 
Η πρώτη εικόνα είναι φωτογραφία της φίλης Φωτεινής Αβραμούδας
 και η δεύτερη είναι ο πρώτος μου πίνακας.
Ο σύλλογος που διοργανώνει τα μαθήματα ζωγραφικής  μας ζήτησε να ζωγραφίσουμε τοπία του χωριού. Είδα τα χρώματα της φωτογραφίας και τα λάτρεψα.
 Μετά από πέντε μήνες  ολοκήρωσα τον πρώτο μου πίνακα. 
Σίγουρα δεν είναι ίδιος με την φωτογραφία αλλά έκανα φιλότιμες προσπάθειες να της μοιάσει.
Σας αρέσει το αποτέλεσμα;